Filozofia XVII wieku jej źródła i kontynuacje w naukach przyrodniczych: astronomia – astrologia - medycyna

17-19 CZERWCA / 2020
Miejsce:

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

ul. Lindleya 3/5

Organizator:

Centrum Filozofii Przyrody UŁ i Katedra Historii Filozofii UŁ

Kierownik:

dr hab. Tomasz Stegliński

Sekretarz:

dr Bartosz Żukowski

Tematyka:

Tematem najnowszej edycji konferencji są związki siedemnastowiecznej filozofii z nauką nowożytną w historycznie zrelatywizowanym sensie tego terminu, a więc nieograniczonym przez współczesną systematykę dyscyplin naukowych. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić paradygmatyczne powiązania, obustronne inspiracje oraz teoretyczne interakcje między myślą filozoficzną XVII wieku a wczesnonowożytną refleksją naukową, prowadzoną zarówno w obszarze nauk matematycznych, jak i nauk przyrodniczych – ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących filozofię z astronomią, astrologią oraz medycyną.

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/centrum-f...

Kontakt: cent.phil.nat@uni.lodz.pl