II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców „Wiedza – Inspiracja – Pasja”

04-05 PAźDZIERNIKA / 2019
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ

Kierownik:

dr hab. Tomasz Cieślak, prof. nadzw. UŁ.

Sekretarz:

dr Mateusz Grabowski

Tematyka:

Konferencja skierowana jest głównie do studentów i doktorantów z Polski oraz z zagranicy, a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom okazję do zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu trzech dziedzin:

  • nauki humanistyczne,
  • nauki społeczne,
  • nauki ścisłe i przyrodnicze.

Szeroki zakres podejmowanej problematyki oraz jej interdyscyplinarny charakter mają na celu integrację środowiska młodych naukowców, prowadzących badania w różnych obszarach nauki. Wierzymy, że będzie to doskonała okazja do prezentacji dokonań naukowych studentów, doktorantów, a także zespołów badawczych, co zaowocuje wymianą cennych doświadczeń. Inspiracją dla przygotowywanych referatów mogą być projekty realizowane w ramach prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), grantów badawczych, czy innych indywidualnych lub grupowych przedsięwzięć.

Konferencja stanowi podsumowanie II edycji Studenckich Grantów Badawczych – nowatorskiego projektu Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest finansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców. W związku z tym zapraszamy na nasze wydarzenie wszystkich studentów wyrażających chęć podzielenia się wynikami swoich samodzielnych projektów, niezależnie, czy mają one charakter grantowy, czy związane są z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.

Otwarta formuła Konferencji ma umożliwić jej uczestnikom zapoznanie się z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz w innych ośrodkach naukowych. Wydarzenie będzie stanowiło forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień, które można zaprezentować w formie wystąpienia lub posteru.

Dodatkowym atutem Konferencji będzie umożliwienie uczestnikom opublikowania swoich prac naukowych (po pozytywnej recenzji) w formie artykułów naukowych w monografii pokonferencyjnej (wersja elektroniczna).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie Formularza konferencyjnego do 30 czerwca br.

https://docs.google.com/forms/d/1OdfSqXbWNUZjHPfWLxns5BoBSq6NALK4kUgGdyK4m8U/edit

Kontakt: .