III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat

13-14 CZERWCA / 2019
Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Doktoranci Wydziału Chemii UŁ

Kierownik:

mgr Ewelina Mackiewicz; dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ – Opiekun Naukowy

Sekretarz:

dr Emilia Tomaszewska

Tematyka:

Najważniejsze obszary tematyczne poruszane podczas sympozjum: synteza, wytwarzanie i charakterystyka nanomateriałów (kropki kwantowe, nanocząstki, nanodruty, cienkie warstwy), metody badań i zastosowania nanomateriałów, wytwarzanie, modyfikacja i zastosowania materiałów węglowych i analogów grafenu, nowoczesne materiały i nanomateriały polimerowe i kompozytowe,nanomateriały o właściwościach fotokatalitycznych, nanomateriały w zastosowaniach biologicznych i medycznych, nanomateriały w elektronice i optoelektronice,wpływ nanomateriałów na środowisko.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyplomantów i doktorantów: chemii, fizyki, biologii, medycyny,inżynierii materiałowej,oraz wszystkich zainteresowanych tematyką nanotechnologii.

www.chemia.uni.lodz.pl/imprezy/sympozjum.nanomat/; www.facebook.com/dsn.nanomat/


Kontakt: dr Emilia Tomaszewska, tel. (42) 635 46 63, e-mail: sympozjum.nanomat@chemia.uni.lodz.pl