IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza Wojny. Armia kontra Natura

06-07 CZERWCA / 2019
Miejsce:

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Kamińskiego 27A

Organizator:

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego; Katedra Historii Średniowiecznej; Katedra Historii Polski XIX wieku; Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.; Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Łódź

Kierownik:

prof. dr hab. Jarosław Kita - przewodniczący komitetu naukowego, dr hab. prof. UŁ Tadeusz Grabarczyk - przewodniczący komitetu organizacyjnego

Sekretarz:

dr Magdalena Pogońska-Pol

Tematyka:

Tematyka: Chcielibyśmy zaprosić do udziału w czwartej konferencji naukowej z cyklu Oblicza wojny. Tym razem temat przewodni konferencji został sformułowany następująco: ARMIA kontra NATURA. Celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu badań nad istotnym zagadnieniem z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jakim jest niewątpliwie wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych. Interesują nas tematy podejmujące to zagadnienie zarówno w odniesieniu do prowadzonych konfliktów zbrojnych, jak i wszelkiej aktywności wojska w okresach pokoju. Niejednokrotnie różne elementy środowiska naturalnego decydowały o losach wojen, wypraw i bitew, załamywały wielkie plany podbojów i kampanii. Jednocześnie wielokrotnie wojsko zmuszone było wspierać ludność cywilną w czasie różnych kataklizmów wywołanych czynnikami przyrodniczymi. Z drugiej strony konflikty zbrojne od tysięcy lat w różny sposób przyczyniały się do degradacji środowiska naturalnego. Stąd też w formule konferencji mogą znaleźć się także zagadnienia podejmujące problem z drugiej strony, czyli wpływu wielkich wojen i innych konfliktów zbrojnych na środowisko naturalne, zarówno bezpośrednio w trakcie ich trwania, jak i wiele lat po ich zakończeniu (uzbrojona gleba, co skrywają morskie dna, zanieczyszczenia pierwiastkami promieniotwórczymi i toksynami, masowe karczowanie lasów i inne zagrożenia). Z pewnością znajdziecie Państwo jeszcze inne tematy, które mieszczą się w przewodniej formule kolejnej konferencji z cyklu OBLICZA WOJNY. Do udziału zapraszmy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, refarty mogą wszystkich epok – od starożytności po współczność.

www.obliczawojny.uni.lodz.pl

Kontakt: konwojlodz@gmail.com