IX Forum Prawa Spółek „Reprezentacja Przedsiębiorców”

17 MAJA / 2019
Godzina rozpoczęcia:

09:30

Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

.

Kierownik:

.

Sekretarz:

.

Tematyka:

Wadliwość reprezentacji polskich przedsiębiorców pociąga za sobą daleko idące (negatywne) skutki, tak w przepisach, podatkach, jak również w zakresie płatności składek na ubezpieczenie społeczne. O tym i innych problemach siły napędowej naszej gospodarki posłuchać będzie można na IX Forum Prawa Spółek „Reprezentacja Przedsiębiorców”. Zapraszamy na Wydział Prawa i Administracji 17 maja (piątek) od godziny 10:00.


IX Forum Prawa Spółek \" Reprezentacja przedsiębiorców\" - WPiA


Sędziowie i prawnicy o naprawie przepisów

Referaty wprowadzające do dyskusji wygłoszą prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Teresa Mróz, (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. Karol Weitz Sędzia Sądu Najwyższego (Uniwersytet Warszawski).Forum Prawa Spółek objęła swoim patronatem Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, Izba Notarialna w Łodzi, a także Przegląd Prawa Handlowego i Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ od niemal dziesięciu lat realizuje projekt cyklicznych konferencji naukowych – Forum Prawa Spółek. Forum jest skierowane zarówno do praktyków jak i teoretyków szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz handlowego.W minionych latach przedmiotem dyskusji w ramach Forum Prawa Spółek były zarówno projektowane zmiany ustawodawstwa, jak również zagadnienia stosowania obwiązujących regulacji normatywnych.Warto zauważyć, że projekt Forum Prawa spotkał się z dużym zainteresowaniem i uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a także przedstawiciele zawodów prawniczych – sędziowie, radcy prawni, notariusze oraz adwokaci.


Program Forum - 17.05, WPiA UŁ (Kopcińskiego 8/12)


333.png

Kontakt: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl.