Ludyczność w (glotto)dydaktyce

17-18 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Kierownik:

kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej - dr hab. Edyta Pałuszyńska

Sekretarz:

mgr Paulina Kaźmierczak, mgr Agnieszka Banach, Małgorzata Syrek

Tematyka:

W maju 2019 roku Koło Naukowe Glottodydaktyków obchodzi jubileusz. Mija bowiem 10 lat od założenia Koła, co czyni konferencję doskonałą okazją do wspólnego świętowania. Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych oraz neofilologicznych, badaczy języka, kultury, literatury. Zapraszamy glottodydaktyków zajmujących się nauczaniem języków obcych (szczególnie języka polskiego jako obcego/drugiego) oraz dydaktyków języka ojczystego.Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów ludyczności wykorzystywanej w trakcie procesu nauczania. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretycznych –odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i do praktycznego wykorzystania elementów ludycznych w pracy dydaktycznej.

Tematy mogą obejmować m.in. zagadnienia z zakresu:

  • wykorzystania strategii ludycznej w nauczaniu języków;
  • poszczególnych technik ludycznych w dydaktyce;
  • miejsca gier we współczesnej kulturze oraz w nauczaniu/uczeniu się
  • różnych aspektów ludyczności;
  • sposobów adaptacji piosenek, filmów i seriali na potrzeby lekcji;
  • pracy z wykorzystaniem technik ludycznych w grupach zróżnicowanych wiekowo i kulturowo.

Wymienione zagadnienia to jedynie ogólne propozycje, chętnie przyjrzymy się także innym tematom zaproponowanym przez Państwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 31.01.2019.

kng.konf@gmail.com

Kontakt: ​kng.konf@gmail.com