Migracja w języku, literaturze i kulturze

18 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Wydział Filologiczny, Koło Naukowe Germanistów "Mehr Licht!"

Kierownik:

dr Agnieszka Stawikowska

Sekretarz:

mgr Maria Migodzińska, mgr Agnieszka Wypiorczyk

Tematyka:

Migracja należy do pojęć coraz częściej pojawiających się w dyskursie politycznym oraz społecznym. Niewątpliwie przyczynia się do tego intensywnie poruszany w mediach kryzys migracyjny niosący za sobą szereg następstw politycznych oraz ekonomicznych, również tych skrajnie negatywnych – między innymi wzrastającą skalę handlu ludźmi. Nie ulega zatem wątpliwości, że następstwa obecnego kryzysu migracyjnego odcisnęły piętno na współczesnym postrzeganiu migracji. Jednakże migracja towarzyszy ludzkości od początku dziejów, przyczyniając się do rozwoju cywilizacji oraz społeczeństw. W ramach naszej konferencji nie chcemy ograniczać się do politycznego oraz społecznego wymiaru zagadnienia migracji. Pod tym pojęciem rozumiemy również szeroko pojęte zmiany, wpływy oraz rozwój. Proponujemy przedstawianie referatów poruszających tę tematykę z perspektywy językoznawczej, literaturoznawczej oraz kulturoznawczej.

W zakresie językoznawstwa proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • język w ujęciu diachronicznym
 • zapożyczenia językowe
 • translatoryka – migracja tekstu z języka wyjściowego do języka docelowego
 • językowy obraz migracji
 • mowa nienawiści

W ujęciu literaturoznawczym:

 • literatura migracyjna
 • temat migracji w literaturze
 • autorzy tworzący na emigracji
 • migracje pomiędzy językami: autorzy piszący w języku nieojczystym lub w kilku języka
 • chmigracje translatoryczne: losy dzieł i ich przekładów

W obszarze kulturoznawstwa

 • ekonomiczno-społeczne aspekty migracji
 • kulturowe aspekty migracji ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzykulturowych,stereotypów narodowych, problemów adaptacyjnych w nowym środowiskuhttp://migracja.uni.lodz.pl

Kontakt: migracja.unilodz@gmail.com