Oblicza Wojny. Ludzie wojny

07-08 CZERWCA / 2018
Miejsce:

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27A, 90-219 Łódź

Kamińskiego 27a

Organizator:

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego; Katedra Historii Średniowiecznej; Katedra Historii Polski XIX wieku; Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Kierownik:

prof. dr hab. Jarosław Kita

Sekretarz:

dr Magdalena Pogońska-Pol

Tematyka:

Zapraszamy do udziału w konferencji z cyklu Oblicza Wojny pt. Ludzie wojny. Naszym celem jest przede wszystkim ukazanie postaci, które zapisały się na kartach historii wojen – bohaterów i zdrajców, wybitnych wodzów i nieudaczników, osób znanych i tych pozostających dotąd w cieniu, zwycięzców i pokonanych. W formule konferencji zmieszczą się również wystąpienia prezentujące rolę polityków w konfliktach zbrojnych. Nie chcemy jednak ograniczać się do referatów o charakterze biograficznym. Problematyka naszej konferencji dopuszcza wystąpienia będące swego rodzaju portretem zbiorowym, jak np. studia poświęcone: formacjom wojskowym, garnizonom, uczestnikom wybranych kampanii, kadrze dowódczej. Zwracamy uwagę, że Ludzie wojny to nie tylko uczestnicy walk. To także żołnierze pełniący służbę w okresie pokoju, szkolący się z myślą o udziale w możliwych konfliktach, to również szeroko rozumiane służby pomocnicze działające na rzecz armii. Dla wystąpień nie stawiamy ograniczeń chronologicznych, mile widziane będą refraty prezentujące interesującą nas problematykę od starożytności po czasy najnowsze. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału w niej zapraszamy historyków, archeologów, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych ośrodków naukowych.

www.obliczawojny.uni.lodz.pl

Kontakt: konwojlodz@gmail.com