„Oblicza współczesnej Afryki”

14-15 MARCA / 2019
Godzina rozpoczęcia:

10:15

Organizator:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Centrum Badań nad Pokojem im. Profesora Waldemara Michowicza, Fundacja "Sztuka i tożsamość"

Kierownik:

aktualizaja danych

Sekretarz:

aktualizacja danych

Tematyka:

Szanowni Państwo,

Afryka, jako przedmiot badań naukowych, analiz politycznych, zainteresowania organizacji rządowych i pozarządowych pozostaje w centrum zainteresowania w Europie i w Polsce. A jednak można postawić hipotezę, iż jest to zainteresowanie wybiórcze i nieusystematyzowane. Podobną uwagę można odnieść do wyników wskazanych aktywności. W Polsce stosunkowo niewiele ośrodków i środowisk prowadzi stały monitoring, analizę oraz badania w obszarze tematyki afrykańskiej. Zamiarem organizatorów konferencji jest zgromadzenie grona ekspertów i badaczy, ale też osób bezpośrednio zawodowo i praktycznie zaangażowanych w problematykę związaną z Afryką w jednym miejscu i czasie. Spodziewamy się, że spotkanie i wymiana poglądów w takim gronie może stanowić zaczyn dla wielowątkowego, poważnego oraz permanentnego podjęcia refleksji o Afryce w kolejnej formule.

Wokół tych zagadnienie bowiem w naszej ocenie doświadczenie i wiedza mieszają się często z ignorancją oraz chaosem pojęciowo-informacyjnym. Tymczasem dla nikogo świadomego natury i istotny współczesnych stosunków międzynarodowych nie ma wątpliwości, iż to Afryka stanowi jeden z obszarów generujących największy potencjał zmiany w świecie.

Pragniemy aby Konferencja zaowocowała powołaniem do życia Centrum Dialogu o Afryce, które w formule sieciowej prowadziłoby aktualne prace we wskazanych obszarach, których efekty pojawiałyby się regularnie w formie raportów, prac analitycznych, wydawnictw i inicjatyw naukowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Organizatorzy
Konferencja Naukowa „Oblicza współczesnej Afryki”


Łódź,14-15 marca 2019 r.

PROGRAM

Miejsce:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (Aula Profesora W. Michowicza). ul. Lindleya 5A

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.15 Otwarcie Konferencji

- Rektor Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Antoni Różalski

- Prorektor ds. nauki UŁ: prof. Elżbieta Żądzińska

- Dziekan WSMiP UŁ: dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ

- Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych: prof. Małgorzata Pietrasiak


Goście honorowi

- Rektor Politechniki Łódzkiej: prof.. Sławomir Wiak

- Wojewoda Łodzki prof. Zbigniew Rau

- Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

- Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber


„Oblicza współczesnej Afryki”,

Dzień pierwszy: 14 marca 2019 r

(11.15 – 12.45) I Panel plenarny: Afryka we współczesnych stosunkach międzynarodowych:

keynote speaker: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski):

moderator: prof. Małgorzata Pietrasiak

paneliści: Sylwia Winiarska, Radosław Bania; Maciej Paszyn, Przemysław Bobak, Kamil Zajączkowski; Robert Czulda, Przemysław Żurawski vel Grajewski

wątki wiodące: wojny w Afryce i ich wpływ na współczesny świat; Afryka w polityce państw europejskich i Unii Europejskiej; problematyka państw upadłych; przeobrażenia społeczno-polityczne w państwach afrykańskich.

Debata realizowana będzie w formule dyskusji panelowej. Każdy z panelistów otrzyma do pięciu minut czasu na zarysowanie swojego stanowiska, następnie dyskusja toczyć się będzie zgodnie z kierunkami określanymi przez moderatora. Ostatnią jej część stanowić będzie dyskusja z udziałem audytorium.

(12.45 – 13.15): Przerwa kawowa

(13.15 – 14.45): II panel plenarny: Afryka - aspekty humanitarne

moderator: prof. Ryszard Machnikowski

paneliści:. Jarosław Różański, Magda Jarocka, Wojciech Wilk, płk Marcin Matczak; płk Paweł Chabielski, Monika Kopytowska,

wątki wiodące: humanitarne i cywilizacyjne wyzwania w Afryce; migracje wewnętrzne i zewnętrzne w Afryce; demografia Afryki; woda i żywność, współpraca cywilno-wojskowa.

Debata realizowana będzie w formule dyskusji panelowej. Każdy z panelistów otrzyma do pięciu minut czasu na zarysowanie swojego stanowiska, następnie dyskusja toczyć się będzie zgodnie z kierunkami określanymi przez moderatora. Ostatnią jej część stanowić będzie dyskusja z udziałem audytorium.

15.15 – 16.00 – Obiad

(16.15 – 17.45): III Panel plenarny:Ekonomiczne i społeczne oblicza współczesnej Afryki – wyzwania, szanse, ryzyka

(Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G)

keynote speaker: prof. Paolo Fiume (International Cooperation and Planning IAMB)

moderator: profesor Jacek Tomkiewicz

paneliści: Marek Michalik, Tomasz Domański, Dariusz Pieniak, Anna Masłoń-Oracz, Izabela Oleksiewicz, Grzegorz Bywalec,Marek Dziekan, Katarzyna Stróż

wątki wiodące: energetyka i surowce; przemiany kulturowo-religijne w Afryce i ich wpływ kontynent; handel i inwestycje; demografia Afryki; woda i żywność.

Debata realizowana będzie w formule dyskusji panelowej. Każdy z panelistów otrzyma do pięciu minut czasu na zarysowanie swojego stanowiska, następnie dyskusja toczyć się będzie zgodnie z kierunkami określanymi przez moderatora. Ostatnią jej część stanowić będzie dyskusja z udziałem audytorium.

18.30 – otwarty panel wystawowo-posterowy poświęcony zagadnieniu Afryki jako kierunku turystyki

19.00: Uroczysta kolacja(Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G)

Powołanie do życia Centrum Dialogu o Afryce


„Oblicza współczesnej Afryki”,

Dzień drugi: 15 marca 2019 r

Sesje tematyczne

Sesje prowadzone będą w kilkuosobowych gronach eksperckich z wiodącą rolą moderatora. Podobnie jak dnia pierwszego, realizowane w formule dyskusji panelowej. Każdy z panelistów otrzyma do pięciu minut czasu na zarysowanie swojego stanowiska, następnie dyskusja toczyć się będzie zgodnie z kierunkami określanymi przez moderatora. Ostatnią jej część stanowić będzie dyskusja z udziałem audytorium.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, ul. Lindleya 3, ul. Narutowicza 58

9.15 – 10.45: I Panel tematyczny: Kulturowo-religijno-społeczna ewolucja współczesnej Afryki

Moderator: prof. dr. hab. Marek Dziekan

Paneliści: Blanka Rogowska, Joanna Pietraszczyk-Sękowska,Elżbieta Sołtysik,

Dyskutanci: Jacek Reginia-Zacharski, Maria Łukowska,Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska,Maciej Potz,,

9.15 – 10.45: II Panel tematyczny:Regiony Afryki – wymiar polityczno-społeczny

Moderator: dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ

Paneliści: Michał Kobierecki, Przemysław Żurawski vel Grajewski,Radosław Bania, Monika Kopytowska,

Dyskutanci: Dariusz Rosiak, Jakub Zajączkowski, Ernest Kuczyński,

9.15 – 10.45: IV Panel tematyczny (cz. 1): Technologie dla Afryki

prof. dr habinż Marek Lefik Dziekan Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Temat: Włókna naturalnej jako podstawa budownictwa indywidualnego i publicznego w krajach afrykańskich.

Marcin Pluta

Temat: budownictwo modułowe z zastosowaniem naturalnych źródeł energii jako przykład budownictwa mobilnego w krajach afrykańskich

10.45 – 11.15: Przerwa kawowa

11.15 – 12.45: III Panel tematyczny: Współczesna Afryka – zagadnienia migracyjne

Moderator: prof. dr. hab. Małgorzata Pietrasiak

Paneliści: Anna Kobierecka,Marcin Matczak, Sylwia Winiarska, , Bogusław Żero

Dyskutanci: Grzegorz Bywalec,Izabela Oleksiewicz

11.15 – 12.45: IV Panel tematyczny (cz. 2): Technologie dla Afryki

dr Piotr Błaszczyk - Wydział Elektryczny Politechnika Łódzka

Temat: naturalne źródła energii podstawą funkcjonowania systemu energetycznego w afryce.

Zbigniew Sęcerski-Hydromasz

Temat: Elektryczne maszyny rolnicze w rolnictwie afrykańskim

Wojciech Petera

Temat: specyficzne uprawy i

ochrona roślin w Afryce

Kontakt: dr Monika Kopytowska
monika.kopytowska@gmail.comdr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ:
prodziekan1wsmip@uni.lodz.pl