Procesy (de)stabilizacji w Europie Środkowej i Wschodniej

15-16 PAźDZIERNIKA / 2019
Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Kopcińskiego 16/18

Organizator:

Katedra Systemów Politycznych Uniwersytetu łódzkiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierownik:

Prof. zw. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Prof. UAM dr hab. Andrzej Selmach

Sekretarz:

dr Maciej Onasz 604-085-170, dr Paweł Stępień 881-305-184

Tematyka:

Tematyka Konferencja stanowi kontynuację spotkań naukowych poświęconych rozważaniom nad ewolucją systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, realizowanych z inicjatywy Katedry Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań nad ewolucją systemów politycznych oraz ich podsystemów w Europie Środkowej i Wschodniej. Językami konferencji będą polski, angielski, rosyjski oraz ukraiński. W tych językach będą przyjmowane zgłoszenia.W szczególności, tematyka Konferencji obejmuje:

  • Procesy oraz czynniki wpływające na stabilizację lub destabilizację państw regionu oraz regionu jako całości.
  • Procesy budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz innych zmian społecznych w państwach regionu.
  • Zachowania aktorów politycznych w procesach politycznych w państwach regionu.
  • Funkcjonowanie i zmiany systemów wyborczych oraz zachowań wyborczych państw regionu.

http://isp.uni.lodz.pl/events/zaproszenie-na-konferencje-pt-procesy-destabilizacji-w-europie-srodkowej-i-wschodniej/

Kontakt: kspul@uni.lodz.pl