„Przestrzenie – Praktyki – Artykulacje” III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

16-18 CZERWCA / 2019
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki; Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Kierownik:

w trakcie aktualizacji

Sekretarz:

w trakcie aktualizacji

Tematyka:

W dniach 16-18 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbywał się będzie III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców organizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Jego temat to „Przestrzenie – Praktyki – Artykulacje”. Szczegółowe informacje na temat programu zjazdu można znaleźć na stronie internetowej http://ptbfm.org/iii-zjazd-filmoznawcow-i-medioznawcow oraz na profilu www.facebook.com/ZjazdFiM


Zjazdy PTBFM odbywają się co trzy lata i są największymi w kraju kongresami gromadzącymi badaczy filmu i mediów. W tegorocznym weźmie udział 220 osób, reprezentujących różne obszary filmoznawstwa i medioznawstwa. W ciągu trzech dni zjazdu obrady będą toczyć się aż w ośmiu równoległych panelach tematycznych. Przewidziano też szereg dodatkowych wydarzeń, takich jak wykłady mistrzowskie, prezentacje opublikowanych ostatnio książek filmoznawczych i medioznawczych, spacer szlakiem Łodzi filmowej, panel dyskusyjny poświęcony filmografii oraz projekcja zrekonstruowanego cyfrowo filmu Córka generała Pankratowa z roku 1934.


III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców nieprzypadkowo odbywa się w tym roku w Łodzi. Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej obchodzi bowiem właśnie 60. rocznicę swojego istnienia: w roku 1959 założył ją, jako Zakład Wiedzy o Filmie, prof. Bolesław W. Lewicki (lewicki.uni.lodz.pl). Jest to zatem najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych na świecie akademickich ośrodków badania filmu i mediów audiowizualnych.


Partnerem regionalnym III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców jest Województwo Łódzkie.

promuje łódzkie_plStrony internetowe zakładów wchodzących w skład Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej:

www.filmoznawstwo.uni.lodz.pl

www.media.uni.lodz.pl


Osoby do kontaktu:

Mgr Dominika Staszenko-Chojnacka (dominika.staszenko-chojnacka@uni.lodz.pl)

Dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski (piotr.sitarski@uni.lodz.pl)

Dr hab. prof. UŁ Natasza Korczarowska-Różycka (natasza.korczarowska@uni.lodz.pl)


Kontakt: W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy z
mgr. Adamem Cybulskim (adam.cybulski@uni.lodz.pl)
mgr. Emilem Sowińskim (emil.sowinski@unilodz.eu)