Quantum Statistics and Related Topics

06-08 GRUDNIA / 2018
Miejsce:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ,

ul. Banacha 22

Organizator:

KTPiS UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Adam Paszkiewicz

Sekretarz:

dr Hanna Podsędkowska, dr Rafał Wieczorek

Tematyka:

Konferencja Naukowa “Quantum Statistics and Related Topics “ organizowana przez Katedrę Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki jest ważną okazją do prezentacji osiągnięć i problemów związanych z szeroko pojętą statystyką kwantową. Przedstawione będą zagadnienia dotyczące mechaniki kwantowej i wielu działów matematyki. Gotowość udziału w konferencji zgłosili najwybitniejsi przedstawiciele polskich ośrodków naukowych oraz wielu specjalistów z zagranicy.

Wyjątkową okazją do tego spotkania naukowego jest jubileusz prof. dra hab. Andrzeja Łuczaka, który jest specjalistą i wiodącym badaczem w dziedzinie statystyki kwantowej .

Mamy nadzieję, obrady staną się doskonałym forum integracji kilku pokoleń matematyków z różnych ośrodków naukowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy i prosimy o kontakt na adres:

hanna.podsedkowska@wmii.uni.lodz.pl lub rafal.wieczorek@wmii.uni.lodz.pl , lub ktpis@math.uni.lodz.pl

Kontakt: hanna.podsedkowska@wmii.uni.lodz.pl , rafal.wieczorek@wmii.uni.lodz.pl , ktpis@math.uni.lodz.pl