Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego – aktualne wyzwania

21 LISTOPADA / 2018
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji UŁ

Kierownik:

Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska

Sekretarz:

dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, dr Michał Ulasiewicz

Tematyka:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego – aktualne wyzwania” jest dziewiątym wydarzeniem naukowym organizowanym przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji UŁ w ramach cyklicznych Łódzkich Spotkań Prawniczych. Szeroko ujęty, ważny temat obrad, uwzględnia standardy dobrego prawa i dobrej administracji oraz aktualne wyzwania odnoszące się do prawa administracyjnego (w każdym z jego segmentów), również do wielopostaciowej administracji publicznej (w rozlicznych obszarach, metodach i formach jej działania). Tematyka obrad poza walorami stricte naukowymi, stanie się doskonałym forum wymiany poglądów i doświadczeń oraz integracji różnych środowisk m.in. pracowników naukowych, administracji publicznej, jak również przedstawicieli wielu zawodów prawniczych.

:https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/katedry-zaklady/aktualnosci/katedra-prawa-administracyjnego-i-nauki-administracji/standardy-wspolczesnej-administracji-i-prawa-administracyjnego-aktualne-wyzwania.html

Kontakt: konferencja.kpaina@wpia.uni.lodz.pl