Szósta Międzynarodowa Konferencje na temat Filozofii Języka i Językoznawstwa (PhiLang2019)

10-12 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Anglistyki UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

Sekretarz:

Dr Aleksandra Majdzińska Mgr Ryszard Rasiński

Tematyka:

Organizowana co dwa lata Konferencja poświęcona jest filozofii języka i językoznawstwa i skierowana jest do językoznawców, filozofów, logików, kognitywistów, badaczy zainteresowanych argumentacją i komunikacją, a także filozofią umysłu i literatury. Tegoroczne tematy wiodące dotyczą filozoficznych podstaw semantyki i pragmatyki, nazw w języku oraz fikcji, procesów negowania i zaprzeczania, znaczenia szkoły Lwowsko-Warszawskiej dla współczesnej filozofii języka, a także kwestii postępu i rozwoju filozofii języka.

W trakcie tej edycji odbędą się również dwie sesje specjalne poświęcone filozofii argumentacji oraz filozofii gier.

Do wygłoszenia referatów plenarnych zostali zaproszeni następujący uczeni: Arianna Betti (University of Amsterdam), Stacie Friend (Birkbeck College), Ulrike Hahn (Birkbeck College), Kasia M. Jaszczolt (University of Cambridge), Stephen Mumford (Durham University), Isidora Stojanovic (Institut Jean-Nicod), Tadeusz Szubka (University of Szczecin).

Językiem konferencji jest angielski.

Kontakt: philang2019@uni.lodz.pl
http://filologia.uni.lodz.pl/philang/