Turystyka filmowa i literacka

15-16 LISTOPADA / 2019
Organizator:

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Kierownik:

Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof UŁ

Sekretarz:

Mgr inż. Mariola Milewska

Tematyka:

Piąta konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół średnich będzie dotyczyła turystyki filmowej i literackiej – tematu przewodniego tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Łodzi przyjętej do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu. Organizatorzy zamierzają przybliżyć uczestnikom tę formę turystyki kulturowej, jedną z najdynamiczniej rozwijających się od początku XXI w. Wyjaśniona zostanie terminologia oraz podział turystyki filmowej i literackiej, a także zaprezentowany, poparty licznymi przykładami jej światowy i polski potencjał. Przedstawione będą sposoby wykorzystania różnorodnych zasobów do rozwoju tej formy turystyki, m.in. miejsca i obiekty związane z życiem oraz działalnością twórców (pisarzy, poetów, reżyserów, operatorów filmowych), plenery uwiecznione w ich dziełach literackich i filmowych, ślady w przestrzeni fikcyjnych lub rzeczywistych bohaterów książek i filmów, a także gwiazd dużego i małego ekranu. Ponadto ukazane zostaną szlaki tematyczne, centra i imprezy literackie, a także wydarzenia filmowe. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość rozszerzenia swojej wiedzy w zakresie tematu wiodącego aktualnej edycji Olimpiady, wzięcia udziału w praktycznych warsztatach dydaktycznych, jak również poznania Łodzi od strony filmowej i literackiej, a także spotkania na żywo z autorami książek. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.

www.turyzm.edu.pl

Kontakt: mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl