V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen

30-31 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ bud. D

Pomorska 141/143

Organizator:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

mgr Paulina Wigner, dr hab. Anita Krokosz

Sekretarz:

mgr Anna Włuka, mgr Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, mgr Krzysztof Krawczyk

Tematyka:

Tematyka: Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2019 to organizowana przez doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego konferencja, która skierowana jest do doktorantów, studentów i wszystkich młodych naukowców, którzy prowadzą badania w zakresie dyscyplin, określanych jako nauki o życiu. W tym roku w dniach 30-31 maja w budynku D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ mieszczącego się przy ul. Pomorskiej 141/143 w Łodzi odbędzie się już piąta edycja BioOpen. W tegorocznej edycji BioOpen przedstawione zostaną zagadnienia obejmujące: biotechnologię, biochemię, biofizykę, mikrobiologię, medycynę, nanotechnologię, fizjologię roślin i człowieka, ekologię, ochronę środowiska oraz nauki pokrewne. Tematy te zostały zgrupowane w cztery sesje tematyczne:

  • Mikrobiologia i immunologia
  • Biologia molekularna i medyczna
  • Biotechnologia i inżynieria genetyczna
  • Ekologia i ochrona środowiska

Konferencja BioOpen jest doskonałą okazją do spotkania młodych naukowców z różnych ośrodków naukowych, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy. W programie Konferencji przewidziano m.in. wykłady plenarne, sesje referatowe, posterowe oraz wystawy i prezentacje firm z branży biologii molekularnej, biologii komórki, diagnostyki laboratoryjnej, biotechnologii, technologii farmaceutycznej i innych pokrewnych dziedzin.

Link do strony konferencji: http://acer.biol.uni.lodz.pl/~bioopen/


Kontakt: konferencja.bioopen@gmail.com