Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

11-14 CZERWCA / 2019
Miejsce:

OLANDIA

Prusim 5

Organizator:

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych UŁ, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Kierownik:

prof. dr hab. Aleksander Welfe

Sekretarz:

dr Wojciech Grabowski

Tematyka:

Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu:

  • ekonometrii,
  • statystyki,
  • badań operacyjnych,
  • ekonomii matematycznej oraz innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.
Warsztaty Doktorskie są skierowane do Młodych, co oznacza że referaty wygłaszają pracownicy naukowi nie posiadający stopnia doktora habilitowanego. Wygłoszenie referatu wymaga akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Warsztaty Doktorskie są konferencją otwartą, a zatem w charakterze słuchacza i dyskutanta może wystąpić na niej każdy, kto nadeśle zgłoszenie w odpowiednim terminie. Do udziału w Warsztatach są zapraszani opiekunowie naukowi oraz profesorowie reprezentujący różne ośrodki akademickie, którzy biorą udział w dyskusjach.
Prężne środowisko ekonometryków i statystyków polskich organizuje ponad ćwierć setki regionalnych i tematycznych konferencji. Tym milszy jest fakt, że Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od 2000 roku, kiedy zostały zorganizowane po raz pierwszy. Dotąd, w trakcie osiemnastu edycji konferencji wysłuchano blisko 350 referatów, z których wiele zostało później opublikowanych. W Warsztatach wzięło udział kilkaset osób reprezentujących wszystkie najważniejsze ośrodki akademickie.

Od samego początku Warsztaty Doktorskie aktywnie wspiera Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk dofinansowuje organizację Warsztatów. Warsztaty umożliwiają swobodną wymianę poglądów naukowych i przyczyniają się do podniesienia poziomu przygotowywanych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i innych badań.

http://www.warsztaty.uni.lodz.plKontakt: 42- 635 55 22