Władza i polityka w czasach nowożytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne

10-11 PAźDZIERNIKA / 2019
Miejsce:

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Kamińskiego 27A

Organizator:

Katedra Historii Nowożytnej UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Zbigniew Anusik – kierownik Katedry Historii Nowożytnej UŁ

Sekretarz:

.

Tematyka:

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej szeroko pojętej dyplomacji i sprawom wewnętrznym w dobie nowożytnej. W obradach wezmą udział historycy z 10 czołowych ośrodków akademickich w Polsce.

Problematyka konferencji podzielona została przez organizatorów na dwa bloki. W pierwszym – Polska i Europa – znalazły się zagadnienia związane z polityką wewnętrzną państwa polsko-litewskiego (m.in. sejmiki, urzędy i urzędnicy) oraz jego polityką zagraniczną (poselstwa, opinie obcych dyplomatów o Rzeczpospolitej) i handlową w XVI–XVIII stuleciu. W drugim bloku – Europa i Świat – przewidziana została prezentacja referatów poświęconych stosunkom międzynarodowym w Europie oraz rywalizacji kolonialnej europejskich mocarstw od XVI do XVIII wieku. Swoje miejsce znalazły tu też kwestie odnoszące się do spraw wewnętrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki w końcu XVIII stulecia.

Kontakt: katedrahn@gmail.com