XIIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry , ‘Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'

23-24 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Sekretarz:

Dr hab. Jarosław Romański, Prof. nadzw. UŁ

Tematyka:

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy zaprosić na tegoroczne XIIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry, którego tegorocznym tematem jest 'Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'. Główne obrady Mini-Sympozjum odbędą się w czwartek 23-24 maja 2019 r. na Wydziale Chemii UŁ przy ul. Tamka 12. Program sympozjum obejmuje prezentacje pięciu wykładów naukowców zagranicznych oraz czterech krajowych.

Więcej informacji na :

http://www.chemia.uni.lodz.pl/sympozja-konferencje/mini-symposium.html

Kontakt: http://www.chemia.uni.lodz.pl/sympozja-konferencje/mini-symposium.html