XL KONFERENCJA I WARSZTATY „GEOMETRIA ANALITYCZNA I ALGEBRAICZNA

07-11 STYCZNIA / 2019
Organizator:

Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych oraz Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej działające na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ

Kierownik:

Kierownik Katedry Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych - prof. dr hab. Stanisław Spodzieja

Sekretarz:

dr Maria Frontczak

Tematyka:

W dniach od 07 stycznia do 11 stycznia 2019 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ odbędzie się konferencja naukowa i warsztaty „GEOMETRIA ANALITYCZNA I ALGEBRAICZNA” („ANALYTIC and ALGEBRAIC GEOMETRY”). Jest to kolejna, czterdziesta z cyklu konferencji organizowanych na UŁ od 1980 roku. Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy. Jej celem jest zapoznanie z najnowszymi metodami i tematyką badań z zakresu geometrii analitycznej i algebraicznej prowadzonych w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych. Ponadto będą prezentowane najnowsze wyniki uczestników z tych dziedzin matematyki.

http://konfrogi.math.uni.lodz.pl/

Kontakt: justyna.rzepecka@wmii.uni.lodz.pl, w temacie proszę wpisać „XL konferencja GAiA”