XV Dni Arabskie. Świat arabsko-muzułmański. Między konfliktem a współistnieniem

11-12 KWIETNIA / 2018
Miejsce:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Składowa 43

Organizator:

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Marek Dziekan

Sekretarz:

dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

Tematyka:

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest adresowana do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, podejmujących problematykę związaną ze światem arabsko-muzułmańskim. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji referatów pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych naukowców.

Kontakt: dorota.woroniecka@uni.lodz.pl