XVI Dni Arabskie. Bliski Wschód wobec wyzwań i zagrożeń współczesności

15-16 MAJA / 2019
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Narutowicza 59 a

Organizator:

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ

Kierownik:

Kierownik: dr Marta Woźniak-Bobińska Komitet Honorowy: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ

Sekretarz:

dr Agata Katarzyna Dąbrowska

Tematyka:

Region Bliskiego Wschodu stanowi niezwykłą mozaikę pod względem kulturowym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Jest kolebką wielkich cywilizacji oraz areną istotnych wydarzeń, które kształtują ład międzynarodowy. Z Bliskiego Wschodu wywodzą się trzy wielkie religie monoteistyczne, a na jego obszarze zlokalizowane są miejsca uznawane za święte przez ich wyznawców.


Biorąc pod uwagę strategiczne położenie regionu, jego bogactwo materialne oraz duchowe, warto zastanowić się, jakie wyzwania i zagrożenia stawia przed nim współczesność. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu procesy demograficzne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe wpływają na perspektywy rozwojowe Bliskiego Wschodu.


Organizowana corocznie konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Adresowana jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych ze wszystkich ośrodków akademickich, w których prowadzone są badania dotyczące regionu Bliskiego Wschodu – jego polityki, kultury i gospodarki. Organizatorzy zapraszają do udziału w obradach pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych adeptów nauki.


Najlepsze artykuły napisane na podstawie wystąpień konferencyjnych – po przejściu procedury recenzyjnej – zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym w formie numeru specjalnego.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2019 r.


http://almaszrik.pl/konferencje/dni-arabskie/xvi-dni-arabskie-2019/


Kontakt: adabrowska@uni.lodz.pl