XXII Międzynarodowa Konferencja Etyka w życiu gospodarczym

23-24 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź

Rewolucji 1905 r. nr 39

Organizator:

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ

Kierownik:

dr Marcin Kalinowski

Sekretarz:

mgr Damian Szymczak

Tematyka:

Celem corocznych, ogólnopolskich konferencji jest podnoszenie standardów etycznych działalności gospodarczej, krzewienie etycznych postaw, przeciwdziałanie korupcji, brutalności i cynizmowi życia gospodarczego. Konferencja ma umacniać klimat zaufania tworząc kapitał społeczny, który współcześnie uznaje się za ważny czynnik rozwoju gospodarczego. Jest to największa konferencja poświęcona etyce gospodarczej w Polsce.

Tematyka:

Dylematy etyczne w gospodarce współczesnej
Etyczne aspekty integracji europejskiej i globalizacji
Ewolucja instytucji ekonomicznych a przemiany w sferze wartości
Etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, ład korporacyjny
Korupcja jako problem etyczny i ekonomiczny. Korupcja w sektorze publicznym i prywatnym
Etyczny wymiar aktywności gospodarczej konsumentów. Odpowiedzialne inwestowanie
Odpowiedzialność pracodawców wobec rodzin pracowników
Etyczne aspekty polityki gospodarczej. Teoria ekonomii a praktyka gospodarcza
Etyka w społecznej nauce Kościoła, katolicyzm społeczny
Problemy etyczne w środowisku akademickim, nauczanie etyki
Dylematy etyczne w badaniach naukowych

http://www.hmeihg.uni.lodz.pl/etyka.html

Kontakt: etykawgospodarce@uni.lodz.pl