Zaczęło się w Wiedniu. Otto Forst de Battaglia, Oskar Halecki i Ich idea Europy Środkowej

22-23 LISTOPADA / 2018
Organizator:

Katedra Historii Średniowiecznej UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. nadzw. UŁ

Sekretarz:

mgr Łukasz Ćwikła

Tematyka:

Intencją organizatorów jest przypomnienie roli i zasług Ottona Forst de Battaglia jako intelektualisty propagującego historię i kulturę polską, myśliciela oddanego idei Europy Środkowej; postaci zaprzyjaźnionej z Oskarem Haleckim, któremu poświęcono trzy konferencje w Uniwersytecie Łódzkim w latach: 2010-2012, a ich owocem jest 3-tomowa publikacja: „Oskar Halecki i jego wizja Europy”, pod red. M. Dąbrowskiej, t. 1, Warszawa 2012; t.2-3, Warszawa-Łódź 2014.

Kontakt: 606-757-551