Koła naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z listą kół naukowych działających przy Uniwersytecie Łódzkim.


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska


Wydział Chemii


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny


Wydział Filologiczny


Wydział Filozoficzno-Historyczny


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych


Wydział Nauk o Wychowaniu

Wydział Prawa i Administracji


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych


Wydział Zarządzania