Płynność finansowa a rentowność szpitali w Polsce

Celem niniejszych badań jest określenie zależności, jakie zachodzą pomiędzy płynnością finansową a rentownością w przypadku polskich szpitali.


Analiza zależności pozwoli na ocenę tego, czy w szpitalu zachodzą analogiczne relacje pomiędzy płynnością finansową a rentownością, jakie powinny wynikać z teorii finansów, dotyczącej większości przedsiębiorstw funkcjonujących w realiach rynkowych.


Potwierdzenie prawidłowości charakterystycznych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w realiach rynkowych w sektorze polskich szpitali może wnieść istotny wkład do teorii w zakresie ekonomiki szpitala, jak również do dyskusji i rozważań na temat dalszego kształtu polskiego szpitalnictwa.


Szczególnie może przyczynić się do potwierdzenia lub zaprzeczenia słuszności powziętych założeń o tym, iż szpitale powinny być traktowane jako przedsiębiorstwa medyczne.


Program Narodowego Centrum Nauki - Etiuda 4

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny

kierownik projektu - mgr Bartłomiej Krzeczewski