Praktyki studenckie

Uniwersytet ┼ü├│dzki organizuje przewidziane w planach studi├│w i w programach kszta┼écenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z zarz─ůdzeniem nr 5 Rektora U┼ü z dnia 1.10.2019 r. w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie ┼ü├│dzkim wraz z za┼é─ůcznikami .


Wzory Porozumień i wzór Skierowania na praktyki zdalne.
Warunki zwalniania student├│w Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego z obowi─ůzku odbywania praktyk zawodowych zawarte s─ů w wy┼╝ej wymienionym zarz─ůdzeniu.Organizacj─ů, dokumentacj─ů oraz zaliczaniem praktyk zajmuj─ů si─Ö odpowiednio Pe┼énomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych lub Pe┼énomocnicy Dyrektora Instytutu (dotyczy to Filii U┼ü w Tomaszowie Mazowieckim) oraz opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych powo┼éani na Wydzia┼éach Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego i w Filii U┼ü

1) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

2) Wydział Chemii

3) Wydział Ekonomiczno-Socjologczny

4) Wydział Filologiczny

5) Wydział Filozoficzno-Historyczny

6) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

7) Wydział Matematyki i Informatyki

8) Wydział Nauk Geograficznych

9) Wydział Nauk o Wychowaniu

10) Wydział Prawa i Administracji

11) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

12) Wydzia┼é Zarz─ůdzania

13) Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Praktyki studenckie organizowane s─ů zgodnie z Regulaminami praktyk opracowanymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego dla poszczeg├│lnych kierunk├│w studi├│w.

Podstaw─ů odbywania praktyk przez studenta jest Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych z jednostkami, w kt├│rych mog─ů si─Ö one odbywa─ç, podpisane przez kierownik├│w podstawowych jednostek organizacyjnych U┼ü.

Wymiar praktyki jest zr├│┼╝nicowany w zale┼╝no┼Ťci od kierunku i profilu studi├│w. Termin odbywania praktyk pedagogicznych jest wskazywany w zarz─ůdzeniach Rektora U┼ü w sprawie podzia┼éu roku akademickiego (na dany rok akademicki).

Przebieg studenckich praktyk zawodowych dokumentowany jest w dzienniku praktyk.
W Uniwersytecie ┼ü├│dzkim koordynacj─ů organizacji praktyk studenckich, wsp├│┼étworzeniem zarz─ůdze┼ä i przepis├│w oraz monitorowaniem kszta┼écenia nauczycieli zajmuje si─Ö: Pe┼énomocnik Rektora U┼ü ds. studenckich praktyk zawodowych i kszta┼écenia nauczycieli. Funkcj─Ö t─Ö pe┼éni dr Anna Wypych-Stasiewicz, tel. 42 635-57-87, e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

Z Pe┼énomocnikiem Rektora wsp├│┼épracuje mgr Barbara Kliszcz, Centrum Obs┼éugi Student├│w i Doktorant├│w ÔÇô Rekrutacja i Tok Studi├│w, Rektorat U┼ü, ul. Uniwersytecka 3, II pi─Ötro, pok├│j 205, tel. 42 635-40-80, e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl
Oferty pracy, praktyk i staży w Akademickim Biurze Karier Zawodowych UŁ