Zasady odpłatności za usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 125 Rektora UŁ z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2020/ 2021:

t.j. Zarządzenia nr 61 Rektora UŁ z dnia 08.05.2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów

---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Uchwała Senatu UŁ nr 416 podjęta w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

Zarządzenie nr 60 Rektora UŁ z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2019/ 2020:

Zarządzenie nr 76 Rektora UŁ z 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 60 z dnia 8 maja 2019 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2019/ 2020:Zarządzenie nr 61 Rektora UŁ z 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów

Zarządzenie nr 65 Rektora UŁ z 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 61 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów

tekst jednolity zarządzenia 61 uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 65